Mesures COVID-19 Sinergia Coworking

Per continuar oferint el servei de coworking als nostres clients amb les millors condicions de seguretat i higiene hem aplicat les mesures següents de caràcter preventiu:

1. Increment i intensificació del servei d'higiene i desinfecció dels nostres espais

2. Instal.lació de mampares de separació entre les taules i a la sala de reunions

3. Tots els llocs de treball compleixen amb la distància de seguretat de 2m

4. Gel hidroalcohòlic a disposició dels nostres coworkers

 

Mesures COVID-19 Ajuntament de Sant Cugat

 

 L'Ajuntament de Sant Cugat ha posat en marxa tota una sèrie de mesures per donar suport als professionals afectats pel coronavirus: document de recull de mesures econòmiques i socials aprovades per fer front a l’excepcional situació provocada pel coronavirus COVID-19,  Nou servei d’informació, assessorament i suport en la gestió d’aquestes mesures, que us oferim des de l’OAE.

 

 

Dijous, 18 de juny de 2020

Tot i que segur teniu ja la informació sapigueu que es pot sol·licitar l’ajut extraordinari per a empreses de menys de 10 treballadors/es. L’import es únic per empresa que hagi cessat l’activitat o que hagi disminuït els ingressos un 50%  respecte els mesos d’abril i març 2019 durant aquesta crisi del Covid- 19.

L’ajut es de  500€ per empresa fins a  900€ en funció dels treballadors/es que tingui contractada  l’empresa.

 

Adjunto el link on formalitzar la sol·licitud: enllaç

 

 

Dilluns, 27 d’abril de 2020

 

 

L’Ajuntament obre una borsa per a arquitectes i enginyers que vulguin col·laborar en projectes de millora urbanística

 

A través d’aquesta borsa l’àmbit d’Urbanisme i projectes de l’Ajuntament realitzarà contractes menors amb professionals per tal que puguin elaborar aquests tipus de projectes

 

Amb l’objectiu d’ajudar a la reactivació econòmica després de la pandèmia de la Covid-19, l’àmbit d’Urbanisme i projectes de l’Ajuntament ha obert una borsa per sol·licitar currículums d’equips multidisciplinaris en arquitectura i enginyeria.

 

L’objectiu de l’Ajuntament és elaborar un directori intern de professionals per encarregar-los (quan s’escaigui i a través de contractes menors) projectes per a la millora urbanística i arquitectònica de la ciutat.

 

Per fer la selecció del contractista s’ordenaran els currículums en funció de la modalitat i del grau d’experiència, i s’aniran demanant un mínim de tres ofertes per a cada contracte que s’adjudicaran en funció de la millor oferta presentada. La durada d’aquesta borsa serà d’un any com a màxim.

 

Concretament, l’Ajuntament demana perfils en sis modalitats:

 

1.                  Planificació i gestió urbanística, mobilitat i estudis ambientals.

2.                  Espai públic.

3.                  Rehabilitació de patrimoni.

4.                  Edificació d’equipaments Esportius

5.                  Edificació altres d’equipaments (no Esportius).

6.                  Infraestructures de la via pública: obra pública, instal·lacions urbanes, etc...

 

Els currículums s’han de presentar en format digital a l’adreça de correu electrònic urbanisme@santcugat.cat indicant: nom de l’equip o persona jurídica que el representa; perfils professionals que l’integren; i el contacte del responsable de l’equip professional (telèfon i correu electrònic).

 

La presentació es farà per cada una de les sis modalitats i si l’equip es presenta a més d’una caldrà fer-ho en arxius separats dins del mateix correu electrònic.

 

Caldrà acompanyar els currículums d’una copia del títol habilitant per contractar i d’una relació dels treballs efectuats en els darrers 5 anys indicant el nom del treball amb dades com: nom del pla i/o projecte, el pressupost, la superfície, les dates d’aprovació, dates de finalització de les obres, i altres dades que es considerin significatives.

 

 

L’extensió màxima del currículum serà de cinc pàgines i el termini de presentació finalitzarà el 31 de juliol de 2020.