Tarifa

Condicions generals

Tarifa considerada per una jornada laboral aprox. de 8 hores al dia de dilluns a divendres festius exclosos. El lloc de treball és individual. La sala de reunions no es lloga a personal extern. 

Condicions pagament

Preu mensual: 120€+IVA/coworker. Contractació mínima: 1 mes. Fiança: 1 mes. Preavís: 1 mes. Tipus de pagament: rebut domiciliat. Cobrament: anticipat mensual.