Un nou concepte d'oficina a Sant Cugat

Un nuevo concepto de oficina en Sant Cugat

A new office concept in Sant Cugat

 

 

A Sinergia Coworking de Sant Cugat natura i treball són un únic concepte. Des de les àmplies finestres de Sinergia Coworking només veuràs parcs i vegetació. El nostre objectiu és oferir un espai de treball agradable en el que la nostra comunitat se senti com a casa.

 

En Sinergia Coworking de Sant Cugat, naturaleza y trabajo son un único concepto. Desde las amplias ventanas de Sinergia sólo verás parques y vegetación. Nuestra voluntad es ser un espacio de trabajo agradable en el que nuestra comunidad se sienta como en casa. 

 

In Sinergia Coworking Sant Cugat, nature and work are one concept. From the wide windows of Sinergia you will only see parks and vegetation. Our desire is to be a pleasant work space in which our community feels at home.

  

Emprèn, Comparteix i Creix

Necessites separar feina i llar? Estàs cansat de treball tot sol a casa? Vols una oficina però et sembla que el cost mensual és excessiu o senzillament prefereixes dedicar tot el teu temps a la teva activitat laboral enlloc d'estar pendent dels suministres, etc.?  A  Sinergia t'oferim un espai professional situat en una de los millors zones de negocis de Sant Cugat i a un preu molt competitiu.

La nostra oferta no té comparació!

 

 

 

Emprende, Comparte y Crece

¿Necesitas separar trabajo y casa? ¿Te has cansado de trabajar solo en casa? ¿Quieres una oficina pero te parece que el coste mensual de todos los gastos es excesivo o sencillamente prefieres dedicar todo el tiempo a tu actividad laboral en lugar de estar pendiente de los suministros, etc? En Sinergia te ofrecemos un espacio profesional situado en una de las mejores zonas de negocios de Sant Cugat  y a un precio muy competitivo.

¡Nuestra oferta no tiene comparación!

 

 

 Undertake, Share and Grow 

 

  Do you need to separate work and home? Are you tired of working at home? Do you want an office but do you think that the monthly cost of all the expenses is excessive or do you simply prefer to spend all your time in your work activity instead of paying attention to supplies, etc.? In Sinergia we offer you a professional space located in one of the best business areas of Sant Cugat and at a very competitive price.

Our offer is unparalleled! 

 


Tarifa Única / Flat Rate
El meu espai

Espai per a professionals i petites empreses. Escritori d'ún exclusiu amb tots els beneficis d'una oficina en un espai d'oficina compartida, amb cadira ergonòmica, calaixera i moble arxivador. 

 

Ús sala de reunions 8 h/mes, coffee corner i domiciliació fiscal. Wifi i Ethernet 500 Mbps. Horari de dilluns  a divendres de 7 a 22 h.

Tarifa plana: 120€+IVA/mes

Mi espacio

Espacio para profesionales y pequeñas empresas. Escritorio de uso exclusivo con todos los beneficios de una oficina en un espacio de oficina compartido, con silla ergonómica, cajonera y mueble archivador.  

Uso sala de reuniones 8 h/mes, coffee corner y domiciliación fiscal. Wifi y Ethernet 500 Mbps. Horario de lunes a viernes de 7 a 22 h.

Tarifa plana: 120€+IVA/mes

My space

Space for professionals and small businesses. Dedicated desktop with all the benefits of an office in a shared office space including ergonomic chair, drawer unit and filing cabinet.  

 

Meeting room 8h/month, coffee corner and fiscal domicile. Wifi and Ethernet 500 Mbps. Monday through Friday from 7 am to 10 pm. 

Flat Rate: 120€+VAT/MonthServeis / Servicios / Services

On som/Dónde estamos/Location